Urządzenia samoobsługowe są zlokalizowane głównie na przejściach granicznych przy wjeździe do Republiki Słowackiej. W urządzeniach samoobsługowych, oprócz języka słowackiego, klienci (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) mogą posługiwać się także następującymi językami: angielskim, niemieckim, węgierskim, polskim, rosyjskim, rumuńskim i tureckim.

Urządzenia samoobsługowe oferują klientom następujący zakres usług:

  • bezgotówkowa zapłata za winiety autostradowe kartą płatniczą,
  • kontrola okresu ważności opłaconych winiet autostradowych,
  • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej oraz wysokości tej opłaty (tzn. o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych).

Aktualna lista urządzeń samoobsługowych znajdujących się zwłaszcza na  przejściach granicznych przy wjeździe do Republiki Słowackiej jest do dyspozycji w niniejszej sekcji, część Lista punktów sprzedaży i urządzeń samoobsługowych.

 

Wszystkie inne szczegóły dotyczące kanałów komunikacji oraz punktów sprzedaży czy też zakresu oferowanych przez nie usług podano w odpowiednich przepisach Ogólnych warunków zakupu winiety autostradowej Zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej (szczegółowa definicja pojęcia „Zarządca poboru opłat autostradowych” patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć, które są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania.

 

Lista urządzeń samoobsługowych