Urządzenia samoobsługowe są zlokalizowane głównie na przejściach granicznych przy wjeździe do Republiki Słowackiej. W urządzeniach samoobsługowych, oprócz języka słowackiego, klienci (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) mogą posługiwać się także następującymi językami: angielskim, niemieckim, węgierskim, polskim, rosyjskim, rumuńskim i tureckim.

Urządzenia samoobsługowe oferują klientom następujący zakres usług:

  • bezgotówkowa zapłata za winiety autostradowe kartą płatniczą,
  • kontrola okresu ważności opłaconych winiet autostradowych,
  • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej oraz wysokości tej opłaty (tzn. o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych).

Aktualna lista urządzeń samoobsługowych znajdujących się zwłaszcza na  przejściach granicznych przy wjeździe do Republiki Słowackiej jest do dyspozycji w niniejszej sekcji, część Lista punktów sprzedaży i urządzeń samoobsługowych.

 

Wszystkie inne szczegóły dotyczące kanałów komunikacji oraz punktów sprzedaży czy też zakresu oferowanych przez nie usług podano w stosownych postanowieniach Ogólnych Warunków Handlowych zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej (szczegółowa definicja pojęcia „Zarządca poboru opłat autostradowych” patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć, które są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania.

 

Lista urządzeń samoobsługowych