V nasledujúcom prehľade sa nachádza aktuálny zoznam a detailné informácie o sieti obchodných miest – najmä čerpacích staníc v rámci Slovenskej republiky, samoobslužných zariadení lokalizovaných najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky a vybraných obchodných miest v krajských mestách, kde je možné podať žiadosť a podklady k registrácii vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky alebo podať žiadosť a podklady o vykonanie zmeny údajov v centrálnej evidencii úhrady diaľničných známok.

Názov Operátor Umiestnenie Typ
  Zoradiť podľa Zoradiť podľa Zoradiť podľa
ČS Shell Červeník - smer Trenčín Shell Žlkovce Obchodné miesto
Badín OMV Badín Obchodné miesto
Banska Bystrica – Kremnička Slovnaft Banská Bystrica Obchodné miesto
Banská Bystrica - Jakub Slovnaft Banská Bystrica Obchodné miesto
Banská Bystrica - Partizánska Shell Banská Bystrica Obchodné miesto
Banská Bystrica – Partizánska Slovnaft Banská Bystrica Obchodné miesto
Banská Bystrica – Štiavničky Slovnaft Banská Bystrica Obchodné miesto
Banská Bystrica, Business center PAYWELL a.s. Banská Bystrica Vybrané obchodné miesto
Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra OMV Banská Bystrica Obchodné miesto
Banská Bystrica, Rudlovská cesta Slovnaft Banská Bystrica Obchodné miesto
Banská Bystrica, Zvolenská cesta Slovnaft Banská Bystrica Obchodné miesto
Banská Bystrica-Medený Hámor OMV Banská Bystrica Obchodné miesto
Bardejov Slovnaft Bardejov Obchodné miesto
Beladice Slovnaft Beladice Obchodné miesto
Benzina Orlen KAMA-AMI s.r.o. Žarnovica Obchodné miesto
Blatná na Ostrove - juh OMV Blatná na Ostrove Obchodné miesto
Blatné OMV Blatné Obchodné miesto
Bratislava Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Bajkalská Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Drieňová Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Dvojkrížna Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - DČS Lamač ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Einsteinova Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Karloveská Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Panónska Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Podunajské Biskupice I (ul.Svornosti) Slovnaft Bratislava - Podunajské Biskupice Obchodné miesto
Bratislava - Popradská Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Rožňavská Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - smer Jarovce ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. Bratislava Obchodné miesto
Bratislava Lamač 1 OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Biskupice 1 OMV Bratislava - Podunajské Biskupice Obchodné miesto
Bratislava, Biskupice 2 OMV Bratislava - Podunajské Biskupice Obchodné miesto
Bratislava, Botanická OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Bratská Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Brnianska OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Einsteinova OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Einsteinova 2 OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Gagarinova OMV Bratislava Obchodné miesto