31. 12. 2017 |
Komunikat prasowy
|
Author
NDS

Dochód ze sprzedaży elektronicznych winiet autostradowych w ubiegłym roku 2017 wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym o 7,31%, a już w połowie listopada osiągnął wartość wszystkich dochodów z roku 2016 (67,68 mln € netto). Według grafu największy dochód ponownie został osiągnięty z rocznych winiet autostradowych, które stanowiły aż 60 % łącznych dochodów ze sprzedaży w wysokości 43,7 mln € netto. Najwięcej winiet zakupiono już tradycyjnie, jak co roku, w miesiącu styczniu, a częściowo także w lutym.

Príjem z predaja

Legenda: Príjem z predaja podľa typu eDZ (Eur, %) – Dochód ze sprzedaży według rodzaju elektronicznej winiety autostradowej (Eur, %); ročná – roczna; 30-dňová -  30 dniowa; 10-dňová – 10 dniowa;

 

Sprzedaż elektronicznych winiet autostradowych według ich rodzaju

Natomiast w porównaniu do ilości sprzedanych sztuk elektronicznych winiet autostradowych według rodzaju winiety, stale na pierwszym miejscu są 10 dniowe winiety autostradowe, których sprzedano prawie 2,7 mln sztuk, co stanowi aż 63 % łącznej sprzedaży.  Wynika to również z faktu, iż to właśnie zagraniczni kierowcy są głownie zainteresowani takim rodzajem winiet autostradowych (68%), zwłaszcza w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu (dochód w wysokości 6,05 mln € netto), gdy ich szczytową wartość sprzedaży osiągnięto wraz z 30-dniowymi winietami (2,26 mln € netto). Sprzedaż rocznych winiet autostradowych osiągnięto, jak wspomniano wcześniej, na początku roku w styczniu (22,35 mln  € netto), a częściowo w lutym, gdzie ich sprzedaż spadła o ponad połowę (10,97 mln € netto).

Predaj edz podla typu

Legenda: Predaj eDZ podľa typu (ks, %) – Sprzedaż elektronicznej winiety autostradowej według rodzaju (szt., %); ročná – roczna; 30-dňová – 30-dniowa; 10-dňová – 10-dniowa

 

Formy sprzedaży

Kierowcy najczęściej kupują elektroniczne winiety autostradowe w punktach sprzedaży, gdzie dotychczas sprzedano ich łącznie 66%. Za pomocą sprzedaży internetowej (wraz z urządzeniami samoobsługowymi) sprzedano około 34% pozostałych elektronicznych winiet autostradowych.  Z roku na rok obserwuje się stopniowo rosnący trend korzystania z zakupu elektronicznych winiet autostradowych za pośrednictwem sprzedaży internetowej, w ubiegłym roku umożliwiono zakup za pośrednictwem zamówienia.

Formy predaja edz

Legenda: Formy Predaja Edz (Ks, %) -  Forma Sprzedaży Elektronicznej Winiety Autostradowej (Szt., %); Mobilná Aplikácia – Aplikacja Mobilna; Web + Mýtomat - Strona Internetowa + Urządzenia Samoobsługowe; Obchodné Miesta – Punkty Sprzedaży