Portal elektronicznego systemu poboru i ewidencji zakupu winiet autostradowych w Republice Slowackiej

W jednym miejscu wszystko o pojazdach do 3,5 tony objętych opłatami za zakup winiet elektronicznych