• Region
  Žilina (region)
 • Położenie
  Žilina
 • Address
  Kragujevská 9 010 65 Žilina
 • Opening hours
  Po – Pia: 8:00 – 16:00
 • ID
  5002
 • Operator
  PAYWELL a.s.
Typ
Type

Wybrane punkty sprzedaży

Wybrane punkty sprzedaży świadczą klientom (szczegółowa definicja pojęcia „klient“ patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć) następujący zakres usług:

 • przyjęcie zapłaty za zakup winiety autostradowej  kartą płatniczą,
 • udzielanie informacji o składaniu reklamacji
 • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej (tzn. o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych).

 

Wybrane punkty sprzedaży, oprócz wyżej wymienionych usług h na rzecz klienta, zapewniają także:

 • przyjmowanie wniosków i niezbędnych dokumentów w celu zarejestrowania pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety
 • przyjmowanie wniosków i dokumentów o dokonanie zmiany danych rejestracyjnych pojazdu/pojazdu ciągnionego zawartych w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe w przypadku, kiedy dojdzie do zmiany numeru rejestracyjnego lub państwa rejestracji pojazdu/pojazdu ciągnionego (tzn. zmianie nie ulega sam pojazd/pojazd ciągniony czy też ważność winiety autostradowej).