14. 12. 2015 |
Tlačová správa
|
Author
NDS

Oslobodenie od úhrady

V tomto roku postačovalo, aby držitelia parkovacích preukazov ZŤP, vopred zaregistrovali automobil, ktorý chceli oslobodiť od platenia úhrady, zaslaním žiadosti na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti.

Po zaregistrovaní odoslala Národná diaľničná spoločnosť motoristovi poštou na jeho adresu "Potvrdenie o registrácii vozidla".  
 

Čo sa nezmení

Registrácia oslobodenia od platenia úhrady z roku 2015 platí aj pre rok 2016. To znamená, že existujúce registrácie oslobodených vozidiel v tomto roku zostanú v platnosti aj v budúcom roku. Oslobodené vozidlá nemusia o registráciu žiadať opätovne.

V prípade, že držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP ešte neodoslal žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady, môže tak urobiť do 31.12.2015 tradičným spôsobom ako doteraz. Na stránke www.dialnicnenalepky.sk nájde jednoduchý postup ako požiadať o oslobodenie od platenia úhrady, rovnako sú na tejto adrese k dispozícii aj formuláre potrebné na podanie žiadosti. Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady odošlú držitelia parkovacieho preukazu ZŤP do 31.12.2015 na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti. 

  • registrácia oslobodenia od platenia úhrady je platná do dátumu, ktorý je uvedený na "Potvrdení o registrácii vozidla", ak sa medzitým nezmenili podmienky registrácie (ukončenie platnosti parkovacieho preukazu ZŤP)

Čo sa zmení

Od 1.1.2016 sa zmení postup pri podávaní žiadosti o oslobodenie od platenia úhrady. Od tohto dátumu sa totiž budú podávať žiadosti priamo cez internetový portál www.eznamka.sk alebo prostredníctvom vybraných obchodných miest, ktoré sa nachádzajú v krajských mestách. Zoznam týchto obchodných miest nájdu motoristi na stránke www.eznamka.sk.

Od 1.1.2016 nebude možné požiadať o oslobodenie vozidla od platenia úhrady prostredníctvom pošty. Všetky potrebné informácie a formuláre potrebné k podaniu žiadosti budú k dispozícii od 1.1.2016 na vyššie spomínanej internetovej stránke. 

Zdroj:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.