13. 01. 2020 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

W związku z istniejącymi rodzajami opłat za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg ważnych na 10, 30 dni lub obowiązujących od 1 stycznia danego roku kalendarzowego do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego powstanie także możliwość uiszczenia winiet autostradowych ważnych przez 365-dni.

„Słowacja jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym kierowcy będą mogli korzystać z elektronicznej winiety autostradowej ważnej przez 365 dni. Kierowcy i właściciele pojazdów, którzy nie zakupią rocznej winiety zaraz na początku roku, będą mieli okazję uiścić opłatę za zakup winiety i korzystać z sieci płatnych dróg przez pełne 12 miesięcy,”- powiedział Matej Okáli, prezes zarządu i dyrektor generalny SkyToll.

Nowy rodzaj winiety będzie obowiązywał przez 365 dni, włącznie z dniem, który wpisze użytkownik korzystający z wyznaczonych odcinków dróg przy zakupie tego rodzaju winiety jako początek jej ważności. Podobnie jak w przypadku już istniejących rodzajów winiet, także dla pojazdów i przyczep będzie istniała winieta ważna przez 365-dni.

Za najwcześniejszą datę rozpoczęcia ważności 365-dniowej winiety autostradowej, którą będzie możliwe nastawić podczas dokonywania płatności ustalono ustawowo na 1 lutego 2020 r. Cena 365-dniowej winiety autostradowej uiszczonej w 2020 r. powinna być taka sama jak w przypadku rocznej winiety autostradowej, a więc 50 EUR wraz z podatkiem VAT.

Podobnie jak w przypadku winiety 10-dniowej, 30-dniowej, oraz winiety ważnej przez cały rok, opłatę za 365-dniową winietę autostradową można uiścić za pośrednictwem strefy klienta portalu internetowego eznamka.sk, poprzez aplikację mobilną eznamka, za pośrednictwem urządzenia/punktu samoobsługowego lub w którymś z punktów obsługi klienta.

„Jeśli klient wpisze numer telefonu komórkowego lub adres e-mail podczas płacenia za winietę, zostanie poinformowany o terminie ważności winiety najpóźniej 3 dni przed upływem jej terminu. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku winiety obowiązującej przez 365-dni”- dodał Matej Okáli.

Zmienia się metoda wprowadzania numeru rejestracyjnego pojazdu (Nr rej.) podczas uiszczania opłaty za winietę na jeden pojazd. Jak dotąd wystarczyło tylko raz wpisać numer rejestracyjny pojazdu (Nr rej.), teraz konieczne będzie dwukrotne wpisanie numeru rejestracyjnego. Zmiana ta powstała zwłaszcza w oparciu o prośby kierowców, aby w przypadku błędnego wprowadzenia numerów rejestracyjnych pojazdu nie musieli korygować płatności za winietę w formie reklamacji. Dwukrotne wpisanie numerów rejestracyjnych nie będzie konieczne w przypadku płatności masowych, tj. uiszczenia opłaty za winiętę elektroniczną na więcej niż jeden pojazd.