31. 12. 2016 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

Registrácia oslobodenia od platenia úhrady z roku 2016 platí aj pre rok 2017. To znamená, že existujúce registrácie oslobodených vozidiel zostanú v platnosti aj v budúcom roku. Oslobodené vozidlá nemusia o registráciu žiadať opätovne.

  • Registrácia oslobodenia od platenia úhrady je platná dovtedy, dokedy sa nezmenia podmienky registrácie (ukončenie platnosti parkovacieho preukazu ZŤP)

Od 1.1.2016 sa zmenil postup pri podávaní žiadosti o oslobodenie od platenia úhrady. Od tohto dátumu sa žiadosti podávajú priamo cez internetový portál www.eznamka.sk alebo prostredníctvom vybraných obchodných miest. Žiadosti o oslobodenie od platenia úhrady sa už neposielajú poštou na adresu našej spoločnosti.  

Pohodlná registrácia

Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ZŤP a ešte ste nepožiadali o registráciu Vášho vozidla, registrácia je možná aj elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk.

  • V časti „Podať žiadosť, podnet, reklamáciu“ (modrá ikona) a následne si v rolete vyberiete „Žiadosť“ a „Žiadosť o oslobodenie vozidla“

Registrácia oslobodenia od platenia úhrady je však možná aj na vybraných obchodných miestach v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Presnú adresu obchodných miest nájdete na stránke www.eznamka.sk.

Potrebné k registrácii

  • Kópia parkovacieho preukazu ZŤP
  • Kópia osvedčenia o evidencii vozidla alebo technického osvedčenia vozidla

Užitočné vedieť

Oslobodenie od platenia úhrady sa vzťahuje len na vozidlo, ktoré bolo zaregistrované ako oslobodené. Spoplatnené diaľnice môžete po registrácii vozidla využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP. Podmienkou však je, aby toto vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady.

Pomôžu na Zákazníckej linke

S akoukoľvek otázkou ohľadne elektronických diaľničných známok sa môžete obrátiť  na Zákaznícku linku.

  • Kontakt – 02/32 777 777
  • Pondelok až nedeľa – nonstop