31. 12. 2016 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Rejestracja umożliwiająca zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty z 2016 r. obowiązuje także w odniesieniu do 2017 r. Oznacza to, iż istniejące rejestracje zwolnionych pojazdów będą nadal obowiązywać w przyszłym roku. Zwolnione pojazdy nie wymagają ponownej rejestracji.

  • Rejestracja umożliwiająca zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty jest ważna do momentu wygaśnięcia warunków rejestracji (wygaśnięcie ważności karty parkingowej osoby z niepełnosprawnością)

Od 01.01.2016 r. zmieniła się procedura składania wniosków o zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty. Od tej daty wnioski składane są bezpośrednio za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk lub za pośrednictwem wybranych punktów sprzedaży. Wniosków o zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty nie należy wysyłać pocztą na adres naszej firmy.

 

Wygodna rejestracja

Jeśli jesteś posiadaczem karty parkingowej osoby z niepełnosprawnością i jeszcze nie wnioskowałeś  o rejestrację swojego pojazdu, jest ona możliwa także w formie elektronicznej za pośrednictwem  strony internetowej www.eznamka.sk.

  • W sekcji "Złożyć wniosek, sugestie, reklamacje" (niebieska ikona) należy wybrać "Wniosek"  i "Wniosek o zwolnienie pojazdu"

Rejestracja umożliwiająca zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty jest także możliwa w wybranych punktach sprzedaży w Bratysławie, Trnawie, Trenczynie, Nitrze, Żylinie, Bańskiej Bystrzycy, Preszowie i Koszycach. Dokładny adres punktów sprzedaży można znaleźć na stronie www.eznamka.sk.

 

Dokumenty niezbędne do rejestracji

  • Kopia karty parkingowej osoby z niepełnosprawnością
  • Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub karty pojazdu

Warto wiedzieć

Zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty dotyczy tylko pojazdu, który został zarejestrowany jako zwolniony. Po zarejestrowaniu pojazdu można korzystać z płatnych autostrad także wtedy, gdy w pojeździe nie znajduje się posiadacz karty parkingowej osoby z niepełnosprawnością. Warunkiem jest to, aby pojazd został prawidłowo zarejestrowany jako zwolniony od uiszczenia opłaty.

 

Pomoc na Infolinii

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących elektronicznych winiet autostradowych należy zadzwonić na Infolinię.

  • Kontakt – 00421 2/32 777 777
  • Poniedziałek - niedziela  – nonstop