13. 01. 2021 |
Oznam
|
Author
Skytoll

Ako súčasť regulácie bola vydaná technická špecifikácia RTS (Regulatory Technical Standards) k posilneniu úrovne bezpečnostnej ochrany a redukcie objemu finančných podvodov. Kľúčovou požiadavkou je tzv. SCA (Strong Consumer Autentification), čo je označenie pre požiadavku na silné overenie užívateľov pri platbách na diaľku, t.z. že v čase transakcie sú vyžadované ďalšie povinné úrovne autentifikácie, overenia užívateľa, pri online platbách.

Najčastejšími príčinami neúspešných a neukončených úhrad diaľničných známok platobnými kartami na internetovom portáli eznamka.sk sú na strane zákazníka, prípadne vydavateľa Platobnej karty, najmä kombinácie nastavení a konfigurácie prehliadača a/alebo nesprávneho overenia platby pri využití platobnej brány.

Pre úspešné vykonanie platby prostredníctvom platobnej brány a platobnej karty sa prosím ubezpečte, že:

 • máte pre platobnú kartu povolené platby na internete,
 • máte dostatok prostriedkov na účte/karte a neprekročili ste nastavené limity pre danú platobnú kartu,
 • Vaša karta neexspirovala (dátum exspirácie nájdete na platobnej karte),
 • typ Vašej platobnej karty je podporovaný,
 • postupujete v zmysle odporúčaní Vašej domovskej banky.

Ak vaša banka vyžaduje a používa dodatočné zabezpečenie overenia platby, skontrolujte si prosím správne zadanie kódu (napr. 3D secure), alebo potvrdenie platby v aplikácii banky.

Čo sa týka konfigurácie internetového prehliadača a jeho prídavných modulov, odporúčame v čase vykonania úhrady Diaľničnej známky:

 • nepoužívať internetový prehliadač Internet Explorer,
 • nepoužívať rozšírenia (prídavné moduly / addons) typu blokátory reklám (AdBlock, a pod.),
 • nepoužívať rozšírenia (prídavné moduly / addons), ktoré manipulujú s cookies a dočasnými súbormi v prehliadači,
 • nepoužívať tlačítko “Späť” v internetovom prehliadači, ale namiesto neho používať ovládacie prvky zobrazené na stránke,
 • nepoužívať internetový prehliadač v režime prísnej ochrany,
 • po zrealizovaní platby v procese úhrady nezatvoriť záložku prehliadača na stránke platobnej brány a počkať na presmerovanie späť na stránku eznamka, na ktorej sa dokončí proces úhrady a zobrazí sa Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky,
 • dokončiť platbu čo najskôr, vzhľadom k limitom bankových rozhraní a aplikácií ideálne do 3 minút.

Proces úhrady elektronickej diaľničnej známky možno považovať za úspešný a ukončený až v momente vystavenia „Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky” v elektronickom systéme výberu a evidencie úhrady diaľničných známok.

Ak si nie ste istý úspešnosťou úhrady, prosím skontrolujte si existenciu a obdobie platnosti Diaľničnej známky cez funkciu „Kontrola platnosti diaľničnej známky”, prípadne v mobilnej aplikácii eznamka, alebo na Zákazníckej linke.