13. 01. 2021 |
Ogłoszenie
|
Author
Skytoll

Wydane do dyrektywy rozporządzenie RTS (Regulatory Technical Standards) określające standardy techniczne ma zapewnić większe bezpieczeństwo transakcji i zmniejszyć liczbę oszustw finansowych. Kluczowym wymogiem jest tzw. SCA (Strong Consumer Autentification), czyli silne uwierzytelnienie klienta przy transakcjach realizowanych na odległość, co oznacza, że w przypadku płatności online wymagane są dodatkowe obowiązkowe zabezpieczenia związane z uwierzytelnieniem i weryfikacją tożsamości użytkownika.

Najczęściej przyczyny niezrealizowanych i niedokończonych transakcji kartami płatniczymi na portalu internetowym www.eznamka.sk leżą po stronie klienta lub wydawcy karty płatniczej i dotyczą w szczególności ustawień i konfiguracji przeglądarki internetowej i/lub błędnej weryfikacji podczas korzystania z bramki płatniczej.

Aby zapewnić pomyślną realizację transakcję za pośrednictwem bramki płatniczej lub karty, należy upewnić się, że:

 • Państwa karta płatnicza umożliwia płatności online,
 • na rachunku/karcie znajdują się wystarczające środki i nie przekroczono limitów ustalonych dla danej karty płatniczej,
 • karta nie utraciła ważności (data ważności jest podana na karcie),
 • dany typ karty płatniczej jest obsługiwany,
 • postępują Państwo zgodnie z zaleceniami swojego banku.

Jeżeli Państwa bank wymaga i stosuje dodatkowe zabezpieczenia weryfikacji płatności, należy sprawdzić, czy kod (np. 3D secure) został poprawnie wpisany lub potwierdzić transakcję w aplikacji swojego banku.

Odnośnie do konfiguracji przeglądarki internetowej i jej modułów, przy realizacji płatności za winietę autostradową zaleca się, aby:

 • nie korzystać z przeglądarki Internet Explorer,
 • nie korzystać z rozszerzeń (dodatków / addons) typu blokery reklam (AdBlock itp.),
 • nie korzystać z rozszerzeń (dodatków / addons) do zarządzania plikami cookies i plikami tymczasowymi w przeglądarce,
 • nie używać przycisku „wstecz” w przeglądarce internetowej, a w razie potrzeby korzystać z elementów sterowania wyświetlanych na stronie internetowej,
 • nie używać przeglądarki internetowej w trybie ścisłej ochrony prywatności,
 • po dokonaniu płatności nie zamykać zakładki przeglądarki na stronie bramki płatniczej i poczekać na przekierowanie do portalu eznamka, na którym transakcja jest finalizowana oraz na wyświetlenie komunikatu potwierdzającego uiszczenie opłaty za winietę,
 • dokończyć płatność w możliwie najkrótszym czasie ze względu na ograniczenia interfejsów i aplikacji bankowych, najlepiej w ciągu 3 minut.

Proces płatności za winietę autostradową można uznać za pomyślny i zakończony dopiero po wyświetleniu się potwierdzenia uiszczenia opłaty za winietę w elektronicznym systemie poboru i ewidencji opłat za winiety.

Jeżeli chcą się Państwo upewnić, czy płatność została zrealizowana, prosimy o sprawdzenie istnienia i daty ważności winiety korzystając z funkcji „Kontrola ważności winiety” lub w aplikacji na urządzenia mobilne eznamka, ewentualnie pod numerem Infolinii.